Mekanisk nedspylingssystem for beskyttelse av sjøkabler og rør. Maks vanndybde 50 meter.

Containerbasert utstyr som sikrer rask og prisgunstig mobilisering.

Erfaring
Personellet i STS har 20 års erfaring i bransjen. De siste 15 år har personellet arbeidet internasjonalt med nedspylingsoppdrag av sjøkabler og rør. Vi har opparbeidet oss en meget høy kompetanse som har satt oss i stand til å utvikle våre spylemaskiner som i dag fremstår som markedets mest effektive både med hensyn til kvalitet og lave kostnader ved bruk.

Utstyr
15 års erfaring innenfor markedet, har gitt STS mulighet til å utvikle og designe alle maskinene. Det er lagt stor vekt på design, for å få mest mulig effekt ut av tilført kraft. Maskinene fremstår i dag som markedets mest effektive. For å se nærmere på vårt utstyr velg spylemaskiner eller pumpebåter.


Dpt-5
3m gravedybde Hornsrev vindmøllepark

Dpt-5